Verse vis

Al sinds de eerste dag in 1983 staan wij bekend om onze verse vis. Puurvis heeft een duidelijke visie over verse vis. Mijn passie en die van mijn medewerkers is de verse vis. Elke dag sta ik om 06.00 uur op om naar de visafslag in Scheveningen te gaan.

De grote hal staat vol met kisten verse vis. De kisten vis staan gesorteerd op maat, kwaliteit en door welke boot de vis is gevangen. Elke dag trek ik een half uur uit om alle mooie vis te bewonderen en de vis uit te zoeken waarvan ik denk dat ik hier mijn klanten blij mee maak. Als ik dit heb gedaan ga ik snel naar de mijnzaal. Zo wordt de ruimte genoemd waar de vis wordt verkocht.

In deze zaal staan allemaal bankjes die uitzicht hebben op de grote klok. Iedere visondernemer heeft zijn eigen plek. Snel ga ik op mijn plek zitten en dan begint de klok te draaien. Nu wordt het spannend, want de vis die ik graag wil hebben wordt verkocht en de klok begint te draaien op het juiste moment druk ik op de knop en de klok stopt met draaien, Mijn naam wordt omgeroepen wat betekent dat het mij gelukt is om de kist met vis te kopen.

Door de inkoop in eigen hand te houden zonder tussenkomst van een groothandel zijn wij altijd verzekerd van verse vis. Dit houdt voor de consument in dat u al onze verse vis producten altijd gemakkelijke vier dagen thuis in de koelkast kunt bewaren voor consumptie.

Duurzaam

Het gaat de laatste tijd veel over vis in het nieuws. Vaak zijn dit tegenstrijdige berichten, maar overal zit wel een kern van waarheid in. Om u als consument duidelijkheid te geven over wat wel en niet verantwoord is, hebben wij besloten om alleen nog maar producten te verkopen waar een goed verhaal achter zit. Wij begrijpen ook dat wij niet de hele wereld kunnen veranderen, maar wij maken in ieder geval het begin. Onze duurzame producten hebben onder andere de volgende eisen:

Seizoensvis: wij verkopen alleen vis die in het goede seizoen is. Dit betekent dat wij geen vis inkopen die op dat moment eitjes(kuit) bevatten of mager zijn.

Gekweekte vis: In ons assortiment vindt u vrijwel geen gekweekte vis. Er zijn een aantal soorten waar wij niet aan ontkomen een kweekversie te verkopen. Een voorbeeld hiervan is zalm. Wij stellen wel hoge eisen aan onze gekweekte producten: De producten zijn op een duurzame manier gekweekt, dit houd in zonder antibiotica, kleurstoffen en alleen maar natuurlijke voeding.

Er is een grote vloot vissersboten die voor aanvoer zorgt op de Scheveningse visafslag. Een groot aantal vissersboten zijn omgebouwd, zodat deze op een duurzame manier vis kunnen vangen. Wij kopen alleen vis in van boten die op een duurzame manier vis vangen.

Een aantal voorbeelden van duurzame visserij 

Flyshootmethode

Verse vis, gevangen door flyshooters met een uitmuntende kwaliteit. Dat is waar het kwaliteitsmerk Flyshoot Quality voor staat. Dat zie je en dat proef je. Een flyshooter is de benaming voor een schip waarop trotse vissers de flyshootvisserijtechniek beoefenen en wekelijks de zee opgaan om de mooiste en lekkerste vis te vangen en aan de wal te brengen.

Schipper en bemanning van de flyshooters GO1, SL9, SL27 en UK153 werken samen met kennisinstituten, handel en collega’s. Kennis en ervaring wordt met elkaar gedeeld, met als doel een ecnomische en ecologishe verantwoorde visserij voor nu en volgende generaties vissers te ontwikkelen. De unieke samenwerking tussen schepen heeft geleid tot de totstandkoming van het kwaliteitslabel Flyshoot Quality.

Methode 1: Een flyshooter vist achter het schip met lijnen, ofwel zegentouwen, met daaraan een net. De visser schiet het eerste zegentouw weg waaraan een boei is bevestigd. Het schip stoomt met een omtrekkende beweging weg van de boei en tegelijkertijd wordt het eerste zegentouw gevierd.

Methode 2: Wanneer het eerste zegentouw helemaal van de nettenrol en uitgevierd is, wordt het uiteinde vastgemaakt aan een kant van het net. Het schip stoomt verder en het net slaat open in het water. Wanneer het net strak staat, wordt het tweede zegentouw vastgemaakt aan het net. Het schip laat, terwijl het opstoomt naar de boei, het tweede zegentouw vieren.

Methode 3: Wanneer het schip bij de boei komt, wordt het zegentouw dat aan de boei zit binnengehaald en worden de zegentouwen, met daaraan het net, door middel van haspels naar het schip gehaald.

Het vissen met lijnen en met lage snelheid heeft economische en ecologische voordelen: een laag energieverbruik en weinig tot geen verstoring van het bodemleven. Deze verantwoorde vistechniek is alleen effectief bij voldoende daglicht, want alleen dan kunnen de vissen de zegentouwen zien.

Pulswingmethode

Een groot deel van de Nederlandse visserij is gericht op bodemvissen, zoals tong en schol. Beide vissen zijn platvissen en leven half ingegraven in zanderige bodems. Om deze vis te vangen moet de vis ‘opgeschrikt’ worden van de bodem. Dat wil zeggen dat de vis gestimuleerd wordt om een stukje omhoog te komen en zodoende in het visnet belandt.

De PulsWing is een techniek die wordt gebruikt in de Nederlandse bodemvisserij. Het is een combinatie van twee succesvolle innovaties, genaamd de Pulskor en de SumWing. De Pulskor is een vistuig dat gebruik maakt van zwakke elektrische pulsjes om de vis op te schrikken van de bodem. Deze pulsjes dienen als alternatief voor de wekkerkettingen in de traditionele boomkorvisserij. De SumWing heeft de vorm van een vleugel en vervangt de traditionele boom van het boomkorvistuig. Door zijn vorm zweeft het tuig als het ware door het water en blijft op de gewenste hoogte boven de grond.

De PulsWing is een combinatie van beide methoden, waarbij het tuig met elektrische pulsjes de bodemvissen opwekt en het daarbij op de gewenste hoogte boven de bodem blijft door integratie met de SumWing. De PulsWing wordt ook wel SumPuls genoemd. De Pulskor en de Sumwing zijn innovaties die beide ook apart gebruikt worden.

Zowel de Pulskor als de Sumwing hebben een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele boomkor. Bij de Pulskor zijn de wekkerkettingen van de traditionele boomkor vervangen door lichtere elektroden waartussen de elektrische pulsjes lopen. De Pulskor maakt minder contact met de bodem en zorgt zo voor een lager brandstofverbruik, minder slijtage aan het tuig en minder bodemberoering en bijvangst. De kwaliteit van de gevangen vis is bijzonder goed, omdat de vis onder water met minder vistuig en materiaal in aanraking komt.

De SumWing heeft een hydrodynamische vorm waardoor deze minder weerstand ondervindt van het water, zowel bij het dalen en ophalen van het tuig als bij het vissen zelf. Daarbij is de SumWing gevuld met lucht waardoor het tuig in het water nog maar de helft weegt van het gewicht op land. Door beide vistuigen te combineren ontstaat de PulsWing; een licht vistuig dat minder contact maakt met de bodem, minder bijvangsten kent, goede kwaliteit vis voortbrengt en een flinke hoeveelheid brandstof bespaart.